سلام به همگی
امیدوارم که خوب باشید
ی سوال داشتم
بچه هایی که ترمیم معدل دی شرکت کردن دیگه نمیتونن برای خرداد شرکت کنن؟
کسی رفته از محل ثبت نامش بپرسه؟