برای دستور زبان فارسی، خواندن كتاب انوری و گیوی كافی است؟خیر_ كتاب انوری و گیوی 2 به تنهایی كافی نیست. كتاب های آقای دكتر مشكوة الدینی برای مطالعه ی انواع جمله، افعال مركب، انواع متمم و... الزامی است. همچنین كتاب آقای خیام پور برای مطالعه ی اشعار و انواع تاویل بسیار مهم است.


كتاب آواشناسی دكتر ثمره مهم تر است یا دكتر حق شناس؟تفاوتی ندارد شما علم آواشناسی را از چه كتابی می خوانید و مفاهیمش را متوجه می شوید. مهم این است كه شما پس از خواندن هر مبحث در آواشناسی قادر باشید به تست ها پاسخ دهید. اگر Falk را خوانده اید یا دكتر ثمره، به هر حال شما با دیدنِ هر تست متوجه ی نكته ی آن می شوید. حالا اگر دوست دارید نظریات اساتید دیگر مطلع شوید می توانید آنها را مطالعه كنید.


وقتی دفترچه ی كنكور را جلویم می گذارم، اول از كدام درس شروع به زدنِ تست ها كنم؟زمان پاسخگویی به تست ها 105 دقیقه می باشد. شما از الان باید برای خودتان مشخص كنید كه برای هر درس چند دقیقه اختصاص می دهید. در چنین صورتی دیگر مهم نیست كه كدام درس را اول جواب می دهید. شما در زمانِ مدنظر یك درس را جواب می دهید و به درس بعدی می روید و آنرا نیز در تایم خودش جواب می دهید.بعضی از داوطلبین كه در درس زبانشناسی قوی تر هستند، دفترچه را از آخر به اول جواب می دهند. آن بستگی به هر شخص دارد و خودتان از الان باید به قول معروف لِمِ خودتان را بشناسید. هر دفعه از یك درس شروع كنید و آن درس را در زمانی كه بهش اختصاص دادید جواب دهید، بعد از چند بار تكرار كاملا متوجه می شوید كه كدوم روش بهتر است.اگر من بتوانم زبانشناسی را 70% بزنم و دستور زبان را 50% و زبان عمومی را 10% آیا امیدی به قبولی می توانم داشته باشم؟اولا كه مقایسه ی درصد ها، كار درستی نیست. ممكن از شركت كننده های یك سال میانگینِ درصد زبان عمومی هایشان 30% باشد، در آنصورت 10% ، درصدِ خوبی به حساب می آید! اما چیزی كه خیلی خیلی خیلی در بالا بردن رتبه موثر است این است كه شما بتوانید هر سه درس را به یك میزان بالا بزنید. مثلا هر سه درس 60% خیلی خوب است. اما اگر حتی شما دو درس را 80% بزنید و سومی را 10% این درصدها رتبه ی خوبی به شما نمی دهد. به هیچ عنوان هم درسی را 0% رها نكنید. ضریب هر سه درس تا امروز 1 بوده و هر سه درس به یك میزان مهم هستند.


به چند سوالِ درس دستور زبان فارسی پاسخ بدهم خوب است؟چون دستور زبان فارسی 20 سوال بیشتر ندارد، هر سوال 5% دارد كه اگر سوالاتِ زیادی را غلط جواب دهید به شدت درصدِ آن درس را پایین می آورد. سعی كنید در درس دستور زبان تعداد غلط هایتان كم باشد و اگر سوالی را شك دارید آنرا اصلا جواب ندهید. چون نمره منفی در این درس به ضرر شماست. سعی كنید تا آنجا كه می توانید مطالعه ی خوبی داشته باشید و تست ها را مرور كنید تا سوالات كنكور را با اطمینان جواب دهید. من نمی توانم بگویم به چند سوال جواب دهید. هر چقدر تعداد جواب های درستتان بیشتر باشد بهتر است.با رتبه ی 150 می شود قبول شد؟بستگی به انتخاب های شما دارد. اگر تمامی شهرها را بزنید و شبانه و پیام نور را هم انتخاب كنید حتما با این رتبه قبول خواهید شد. سال پیش فردی با رتبه ی 222 روزانه ی زاهدان قبول شد. و داوطلبی با رتبه ی 148 شبانه ی دانشگاه شهید بهشتی قبول شد. البته باز هم بستگی به سطح داوطلبینی كه با شما امتحان داده اند و تعداد پذیرش دانشگاه ها دارد.در جلسه ی كنكور به ما دو دفترچه می دهند، آیا باید به دفترچه ی دوم هم پاسخ بدهیم؟رشته ی زبانشناسی گرایشِ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دارد كه داوطلبین آن رشته هم با داوطلبین زبانشناسی امتحان می دهند. ضریب دفترچه ی دوم برای شما صفر است و اگر به سوالات آن جواب بدهید یا ندهید در درصد و رتبه ی رشته ی زبانشناسی شما هیچ تاثیری ندارد. اما درصد و رتبه ی شما در رشته ی آموزش زبان فارسی را تغییر می دهد. چون برای شما هم كارنامه ی آن رشته صادر می شود.برای درس زبان عمومی چه كتاب هایی مهم هستند؟پارسه برای این درس منابعی را معرفی كرده است كه می توانید از روی سایت مشاهده كنید. اما كتاب گرامر دكتر البرزی چاپ پارسه كتاب خوبی است. Grammar digest هم كتاب بسیار مفیدی است. برای لغت هم كتاب دكتر البرزی و 1100 واژه كتاب های بسیار مفیدی هستند.