بچها اگه کسی هست بیاد باهم برنامه هفتگی هامون رو اوکی کنیم از ازمون ۷بهمن.
یعنی طبق قلم چی ، برناممون رو روزانه مشترک داشته باشیم و باهم پیش بریم.
و توی برنامه yeolpumta بخونیم. این برنامه یه نوع پانسیون مجازیه که فضای رقابتی طور توش حاکمه. میتونیم داخلش گروه دوتایی بزنیم و بازه های مطالعاتی یکسان تعیین کنیم مثلا هر ۲ساعت یه ربع استراحت. و لحظه به لحظه عملکرد افراد مشخصه توی برنامه. مثل کتابخونه و پانسیون که قانون داره ، اجازه نداریم استراحت اضافی داشته باشیم. اینطوری بیشتر ملزم به خوندن میشیم.
بنظرم موثر و مفید باشه.
من ترازم در حال حاضر ۶۴۰۰ تا ۶۷۰۰ هست. ساعت مطالعمم میانگین ۱۰ تا ۱۲.
هدفگذاری کنیم برای ۶۹۰۰تا ۷بهمن.