من هنوز دانشجو هستم و بعضی دروس را نگذرانده ام. برای پاسخگویی به سوالات آزمونها مشکل داشتم و این موضوع باعث شده که دچار استرس شوم. چگونه برنامه ی درسی ام را با برنامه ی آزمونها هماهنگ کنم؟خواندن و آماده شدن برای کنکور اگر با برنامه ریزی باشد، استرس و اضطراب به دنبال نخواهد داشت.بسیاری از دوستان از ترم پنجم (ابتدای سال سوم) مراقب هستند تا درسهایی را که جزء منابع کنکوری آنهاست بگذرانند تا ترم 7 به مشکل بر نخورند.اما دوستانی نیز که این برنامه را نداشته اند، می توانند دروسی که تا کنون نگذرانده اند و جزء منابع آزمون است را در ترم 7 بردارند تا نوعی هم جهتی بین امتحانات پایان ترم و سرفصل های آزمون آنها بوجود بیاید. برای برخی از درسها نیز (پژوهش که برای داوطلبین دولتی جزء منابع کنکور نیست اما برای بقیه گرایشها هست)که در طول سال تحصیلی هرگز نداشتید می توانید از کلاسهای آمادگی برای کنکور را شرکت نمایید و آمادگی لازم را بدست آورید.


برای خواندن زبان آیا بهتر است ابتدا زبان تخصصی را آغاز کنم یا زبان عمومی را؟ برای موفقیت در زبان عمومی چه باید کرد؟با توجه به اینکه از سوالات زبان نیمی به زبان عمومی و نیمی به زبان تخصصی، اختصاص دارد شما باید هر دو را به طور همزمان بخوانید.برای موفقیت در زبان عمومی باید دایره واژگان گسترده ای داشته باشید و این امر مستلزم تکرار زیاد است. پیشنهاد می شود کتاب 504 واژه بارنز را بخوانید(هر روز یا یک روز در میان یک درس) بعد از لغاتی که بنظرتان نمیدانید، "فلش کارت" تهیه نمایید و قبل از شروع درس بعدی، حتماً لغات درس قبلی را مرور نمایید و اینکار را تا جایی ادامه دهید که مطمئن شوید لغات درس های قبل در ذهنتان تثبیت شده است.در زبان تخصصی هم مهارت شما در خواندن درک متن مهم است که البته پیشنیاز آن دانستن لغات تخصصی است. برای این منظور کتاب پارسه (متون تخصصی که غنی از لغات و متن است) را به شما پیشنهاد می کنیم.


اینجانبدردرستحقیقدرعملیاتتواناییندارمکهایندرسرابادرصدخوببزنم. آیامیتوانمبهطورکلیایندرسراازبرنامهامحذفنمایم؟شما باید سعی كنید درس های مربوط به گرایش مورد نظرتان را همراه با هم مطالعه كنید، در نظر داشته باشید برای كسب رتبه خوب در آزمون ارشد شما بایستی در تمامی درس ها تا حد متوسطی تسلط یابید و درس هایی را كه در آن قوی هستید به تسلط كامل برسانید. هیچ یك از درس ها را رها نكنید وسعی كنید تمامی درس ها را مطالعه كنید.توجه کنید که داشتن درصد صفر در هر درس تراز شما را به شدت کاهش می دهد و این اصلاً به نفع شما نیست.منهمیشهنگرانیدارمچوندر یک دانشگاهتقریباًسطحپاییندرسمیخونمتوانرقابتبابچههایسطحبالاتردرسایردانشگاههارا ندارمهمینترس بندهروبرایقبولیامسالبیشترمیکند؟دوست عزیز مشکلی نیست اتفاقاً شما چنانچه رتبه های تک رقمی چند ساله اخیر را بررسی نمایید متوجه خواهید شد که تعداد اندکی از آن ها از دانشگاه های سطح بالا هستند، عامل موفقیت برنامه ریزی مناسب به همراه انگیزه فراوان و تلاش متناسب برای رسیدن به موفقیت می باشد و چنانچه این دو را داشته باشید هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
اینجانبدراغلبموارد نزدیک (70 %)درتستزنیاز میان 4گزینه دو موردنادرستراتشخیصدادهاما از میاندو گزینهباقیماندهگزینهانتخابیاشتباهبودهآیاباچنینحالتی پاسخدادهشودیاخیر؟معمولاً توصیه می شود شک بین دو گزینه را بهتر است پاسخ دهید اما شما می توانید به صورت تجربی به نتیجه مطمئن تری برسید به این معنی که در تست هایی که می زنید دقت کنید که معمولاً سوالات شک دار (بین دو گزینه) را درست می زنیم یا غلط، آنگاه با اطمینان بیشتری می توانید تصمیم بگیرید.

میخواستمبدونمکهزمانآزموناصلیرشتهمدیریتدولتیدرکلچقدراست؟با توجه به تغییراتی که در آزمون سراسری در سال 1389 اتفاق افتاد آزمون رشته مدیریت دولتی به شکل زیر است:در دفترچه اول 3 درس زبان (زبان، تئوری و مالیه و بودجه) دارید یعنی 90 سوال و 105 دقیقه زمان برای پاسخگویی و در دفترچه دوم نیز 3 درس (ریاضی، آمار، اقتصاد خرد وکلان، حسابداری دولتی) یعنی 100 سوال و 100 دقیقه زمان برای پاسخگویی دارید.دفترچه سوم هم که 15 زمان دارد و سوالات بازاریابی است که مربوط به گرایش شما نیست اما در صورت تمایل می توانید به سوالات آن پاسخ دهید.


تاثیرمعدلتوکنکورچهجوریهاگهلطفکنینیهمثالبرامبزنینممنونمیشم.؟تاثیر معدل در کنکور بصورت 20 % است .یعنی 80 % نمره علمی شما در کنکور مهم است و 20 % از معدل شما تاثیر خواهد داشت اما بصورت کلی میتوان گفت معدل های خوب بسیار تآثثیر گذار است اما معدل هایی که چندان خوب نمی باشند آنچنان تآثیر منفی ندارند.آیا باید درسهایی مثل تئوری مدیریت را دو روز بعد از مطالعه تست زد؟ دلیلش چیه؟بله دقیقاً همینطوره چون مطالب حفظی بعد از مطالعه در حافظه کوتاه مدت می ماند،اگر بلافاصله بعد از خواندن آنهاا تست بزنید،چون همه مطالب هنوز در ذهنتان هست به شما اعتماد به نفس کاذب میدهد و ما سعی می کنیم تا قبل از کنکور با مرور کردن مداوم، این مطالب را به حافظه بلند مدت بسپاریم که یکی از راههای مرور همین تست زدن است اگر در طول مطالعه تئوریها خلاصه ای از مباحث تهیه کرده اید ،مطالعه آنها قبل از کنکور، کار مفیدی خواهد بود.