به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، پذیرفته‌شدگان کنکور با ورود به دانشگاه فصل جدیدی از زندگی را آغاز می‌کنند که با فراز و نشیب‌هایی همراه است. به اذعان بسیاری از کارشناسان و دانشگاهیان، دانشجویان جدیدالورود با آغاز این زندگی جدید با چالشی به نام افت تحصیلی مواجه می‌شوند. منصور انبیا رئیس دانشگاه امیرکبیر با اشاره به عواقب افت تحصیل دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه عنوان می‌کند: در کمیسیون موارد خاص، عموماً با دانشجویانی مواجه هستیم که اگرچه دوران دبیرستان را با نخبگی و نمرات عالی گذرانده‌اند، ولی به دلایل گوناگون در دو نیمسال اول، افت تحصیل پیدا کرده‌اند.
الهه حجازی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز با تأیید افت تحصیلی دانشجویان جدید به خبرنگار آنا می‌گوید: تغییر مقطع نیاز به تطبیق دانشجویان جدید دارد که عموماً این تطبیق وجود ندارد.
شرایط ناشناخته دانشگاه‌ها در این میان برخی از دانشجویان دلیل افت تحصیلی خود را عدم آشنایی با مقررات آموزشی عنوان می‌کنند و می‌گویند اطلاعات چندانی در بدو ورود به دانشگاه ندارند. در این زمینه البته بسیاری از دانشگاه‌ها اقداماتی را برای آشنایی دانشجویان انجام داده‌اند اما با وجود ادامه‌دار بودن این انتقاد به نظر می‌رسد که اقدامات دانشگاه‌ها کافی نبوده است. حجازی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می گوید که دوره‌هایی که دانشگاه‌ها برای آشنایی با مقررات آموزشی می‌گذارند معمولاً درباره مقررات اجرایی است در حالی که دانشجویان نیاز دارند با شیوه آموزش در دانشگاه‌ها آشنا شوند.
وی با تأکید بر نقش گروه‌های آموزشی در آشنایی دانشجویان با شیوه آموزش عنوان می‌کند: گروه‌های آموزشی می‌توانند در ارتباط با دانشجویان آن‌ها را با شیوه‌های آموزشی آشنا کنند.
استفاده از دانشجویان سال بالایی در بسیاری از دانشگاه‌ها دانشجویان برای آشنایی با شیوه آموزش از کمک دانشجویان قدیمی‌تر یا به اصطلاح سال بالایی استفاده می‌کنند که به اعتقاد حجازی این کمک سیستماتیک نیست بلکه فردی دنبال می‌شود. وی پیشنهاد می‌کند که دانشجویان برای دسترسی به دانشجویان قدیمی می‌توانند از ظرفیت انجمن‌های علمی یا تشکل‌های دانشجویی استفاده کنند. این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران البته توصیه می‌کند که آیین‌نامه انجمن‌ها و تشکل‌ها در این زمینه باید مورد بازنگری قرار گیرد چراکه بر اساس قانون‌های موجود چنین وظیفه‌ای برای انجمن‌های علمی یا تشکل‌ها تعریف نشده است.

ارتباط خانواده ها با دانشگاه استفاده از ظرفیت خانواده‌ها برای جلوگیری از افت تحصیلی یکی دیگر از مؤلفه‌هایی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است چراکه خانواده‌ها پس از فراغت از کنکور دیگر نودانشجویان را رها می‌کنند. حجازی با تأیید این رهاسازی نودانشجویان از سوی خانواده‌ها می‌گوید: خانواده‌ها باید ارتباط مستمری با دانشگاه‌ها داشته باشند. وی با انتقاد از نبود ساختار نظام‌مند ارتباط خانواده‌ها با دانشگاه‌ها توصیه می‌کند که خانواده‌ها با ارتباط با معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی و دفاتر مشاوره دانشگاه‌ها از وضعیت تحصیلی فرزند خود باخبر شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد زیادی از نودانشجویان، در دو ترم اول با مشکلات درسی مواجه می شوند و نمرات در سطح انتظار، کسب نمی‌کنند که همین ضعف آموزشی، معدل کل دوره و پرونده آموزشی آنان را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد بنابراین توجه به موضوع افت تحصیلی و مقابله با آن می‌تواند سرنوشت تحصیلی دانشجویان را تا حد زیادی بهبود بخشد.