بچه ها کسی میدونه مهلت ثبت نام پیام نور و ازاد کارشناسی تا کِی هست؟ من از سایتشون سر در نیاوردم ولی پیام نور فک میکنم تا امروز بود به نظرتون باز تمدید