سلام دوستان
من دانشجوی پردیسم
اینهمه سال غذای دانشجویان روزانه و پردیس با یه قیمت ارائه میشد
حالا از سال تحصیلی جدید علاوه بر افزایش قیمت غذای روزانه ( ۳ برابر )
قیمت غذای پردیس شده ۱