سلام به همه دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه و از هر ناامیدی به دور باشید هدف من. از زدن این تاریک اشتراک گزاری تجارب دوستان و کسانی که تونستن با کار هایی توی یه درس نتیجه بگیرن برای مثال خودم پارسال دینی تا قبل کنکور ۴۰ درصد میزدم یادم هفته آخر نشستم مرور کردم از آیاتی که خیلی تکرار میشد خیلی تست کار کردم و یه چیز دیگه ای که باید بدونید اینه که معمولا کنکور های عمومی توی کنکور هنر معلوم میشه من کنکور هنر ۵۷ زدم و یادمه نشستم سوالاتی که از مباحث اومده بود و چک کردم از همون مباحثی که تست طراحی شده بود خوندم باورتون نمیشه که کنکور تجربه خیلی شبیه بود و تونستم تو دو روز ۱۰ درصد زیاد کنم که شد ۶۷ شما هم حتما این کارو انجام بدین