سلام روز بخیر
بچه ها من میتونم هم توی کنکور تجربی و هم زبان و هم هنر شرکت کنم؟ هنر رو فقط میخوام برم که با محیط آزمون آشنا بشم.. و یه کم استرسم کمتر بش