سلام دوستان یه سوالی درباره دانشگاه امام صادق داشتم شما یا اشناهاتون تو امام صادق درس خوندید من میخوام اقتصاد اونجا رو برم حدود رتبه کنکور چند میخواد