استاید گرامی تو نتایج کنکور مفهوم ستاره چیه دقیقا تو راهنما نوشته که به معنای نمره قبولی در اون کد رشتس حالا میخوام بدونم این یعنی تو اون محل میتونم ثبت نام کنم یا فقط نمرشو اوردم