سلام. کسی میدونه تفاوت این دو تا رشته چیه؟؟
من همین قدر میدونم که اولی زیرنظر وزارت بهداشته و دومی وزارت علوم.
کسی بیشتر میدونه تفاوتشون رو توضیح بده لطفا.