سلام اگه کسی از دوستان در در مورده تکمیل ظرفیت دانشگا های غیر انتفاعی شاخه نظری خبر داره بگه....اون موقع که تمکیل ظرفیت از 6 آبان شروع شد هر کدی میزدی ارور میداد ...زنگ زدم سنجش تهران گفت تا آخر آبان اعلام میکنیم اما هنوز اعلام نکردن...احیانا کسی خبر نداره؟؟؟؟؟؟
تو رو خدا اگه کسی بلده جواب بده