سلام به همه
1.تفاوت رشته فلسفه و فلسفه و حکمت اسلامی چقدره?
2.کدومشون کامل تر و متعادل تره و مرتبط تر با فلسفست?