سلام به همه
1.بهترین دانشگاه ها برای رشته فلسفه به ترتیب کدومان?
2.تو منطقه 2 با چه تراز و رتبه ای میشه تو دانشگاه تهران قبول شد?شهید بهشتی و علامه چطور?