سلام به همه دوستان کنکوری و غیر کنکوری
احتمالا شنیدین ولی گفتم اگه کسی هم نمیدونست تا حالا بدونه همچین کاری از طرف تستر و سینا معصوم نیا داره انجام میشه خوبم هست
کانال تلگرامشم برین میتونین اطلاعات بیشتری داشته باشین ( همین فارسی تایپ کنین همایش زیست تستر میاره تلگرام )
با ارزوی موفقیت برای همگی دوستان