نام کتاب: The New Dictionary of Economics

تعداد صفحات:15497این دیکشنری جامع ترین دیکشنری اقتصاد هست که در 8 جلد منتشر شده است. این دیکشنری به زبان انگلیسی بوده و ترجمه تمام اصطلاحات اقتصادی در آن آورده شده است. علاوه بر مفهوم لغات، مقالات و یا کتاب هایی را که از آن اصطلاحات استفاده کرده اند نیز در زیر هر یک از لغات رفرنس شده اند.

لینک دانلود دیکشنری تخصصی اقتصاد:

The New Dictionary of Economics (8 Volume Set).pdf


با تشکر از انجمن تخصصی اقتصاد