بنظر شما یه دانش آموز دهم به یازدهم تجربی
برای اینکه از تابستانش بهتربن استفاده رو برده باشه
لازمه چکار کنه؟

Sent from my SM-N910H using Tapatalk