سلام.کسی کتاب خط ویژه گاج نظام قدیم برای درس های زیست و فیزیک و ریاضی و شیمی (مسائل) رو داشته باشه من میخوام
تهران هستم