اپلیکیشن مشاور یار کمپانی کنکور
بانک کتاب پایتخت گروه آموزشی ماز
گروه آموزشی ماز مولف
مولف مرجع کنکور

 

نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1
 1. Top | #1
  کاربر نیمه فعال

  Mehrabon
  رشته تحصیلی
  تجربی
  مقطع تحصیلی
  فارغ از تحصیل
  جنسیت
  دختر
  استان
  خوزستان
  تاریخ عضویت
  22 مهر 92
  نوشته ها
  383
  امتیاز
  731
  تشکر 
  615
  تشکر شده 1,374 بار در 444 ارسال
  نمایش مشخصات

  کلیه گیاهان ذکر شده در کتاب های درسی زیست شناسی رشته تجربی

  رديف كلیه گياهان ذكر شده در كتابهاي درسي زيست شناسي رشتة علوم تجربي
  1 آزولا : نوعي سرخس آبزي كه با سيانو باكتر آنابنا ، رابطة همزيستي دارد . آنابنا وظيفة تثبيت نيتروژن را در اين همزيستي دارد و در حفرات برگ شاخه هاي آزولا زندگي مي كند .از اجتماعات همزيستس آزولا – آنابنادر مزارع برنج به عنوان كود نيتروژندار استفاده مي شود .
  2 آلو: گياهي با 48 كرموزوم در هر سلول ( 48= n2 )
  3 آرابيدوپسيس: گياهي كه ژنوم آن به طور كامل توالي يابي شده است .
  4 آگاو( خنجري): گياه علفي چند ساله كه در طول عمر خود فقط يك بار گل مي دهد و زندگي آن با رسيدن دانه به پايان مي رسد .
  5 آفتابگردان: از گياهان يك ساله گلدار ( نهاندانه) كه از دانة آن براي استخراج روغن استفاده مي شود
  6 ابريشم : گياهي با برگ هاي مركب كه داراي حركت شب تنجي است .
  7 اقاقيا : گياهي با برگ هاي مركب كه داراي حركت شب تنجي است.
  8 ادريسي: اين گياه در خاك هاي اسيدي گل هاي آبي مي دهد ، در حالي كه در خاك هاي خنثي از نظر اسيديته گل هاي صورتي رنگ توليد مي كند . ( صفت مربوط به رنگ گل در آن تحت تاثير محيط است ، يعني ارثي – محيطي)
  9 اطلسي: از همجوشي پروتوپلاستها براي ايجاد گياه دورگ (هيبريد ) اطلسي استفاده مي شود .
  10 - اركيده : از گياهان ارزشمند زينتي كه براي تكثير آن از روش كشت بافت استفاده مي شود .
  11 انگور ( درخت مو ) : از گياهان چند ساله ي چوبي وبرگ ريز . از هورمون ژيبرلين براي درشت كردن انگورهاي تريپلوئيد ( n3) كه نازايند استفاده مي شود .( انگور تريپلوئيد به دليل نازا بودن ، دانه ندارد ) . از اتيلن به منظور تسريع رسيدگي ميوه ي انگور استفاده مي شود .
  12 افرا : از گياهان چوبي چند ساله وبرگ ريز .
  13 بلوط: گرده افشاني آن توسط باد صورت مي گيرد . از گياهاني كه ريشة آن ها با بازيديوميست ها رابطة همزيستي دارند .
  14 بيد: گرده افشاني آن توسط باد صورت مي گيرد . از گياهاني كه ريشة آن ها با بازيديوميست ها رابطه همزيستي دارد .
  15 بادام زميني : از گياهاني كه ريشه هاي آن ها داراي غده هايي است كه درآن تثبيت نيتروژن رخ مي دهد.
  16 براسيكا اولراسه: گونه اي گياهي كه از طريق انتخاب مصنوعي ( زادگيري انتخابي ) ، انواع كلم هاي خوراكي از آن ايجاد شده اند در اين گونه ، روغن خردل كه نوعي تركيب ثانوي براي مقابله با گياه خواران است ، توليد مي شود . از اين گونه كلم گل – كلم برگ – كلم بروكلي – كلم بوكسل ايجاد مي شود .
  17 بنت قنسول (بنت كنسول) : از گياهان روز كوتاه (شب بلند ) است.
  18 بنفشة آفريقايي: گياهي كه تكثير رويشي آن از طريق برگ آن انجام ميشود
  19 برگ بيدي : گياهي كه تكثير رويشي آن از طريق قطعات ساقه صورت مي گيرد .
  20 باقلا: از گياهان تيرة پروانه واران كه با باكتريها ي تثبيت كنندة نيتروژن رابطه ي همزيستي دارند.
  21 برنج: دانه ي آن مقدار زيادي نشاسته دارد . از طريق دانه تكثير مي شود امروزه به روش مهندسي ژنتيك برنج حاوي ميزان بالاي بتا كاروتن و آهن توليد شده اند كه براي مناطق آسيا كه مردوم با كمبود ويتامين Aو آهن روبرو هستند مناسب است .
  22 پياز: از گياهان دوساله ( تك لپه) كه بخش پياز آن از بخش هاي تخصص يافته براي توليد مثل رويشي است . و حاوي ذخيره ي غذايي است .
  23 پنبه : از گياهاني است كه به وسيلة دانه تكثير مي شود . گونه هاي مختلف پنبه مي توانند با هم آميزش كنند . اگر چه زاده هاي نسل اول آن ها عادي هستند ، اما در نسل دوم مشكل بروز مي كند و دانه ها پيش از جوانه زدن مي ميرند يا گياهاني ضعيف و ناقص به وجود مي آورند .
  24 توتون: از برگ آن در ساخت سيگار استفاده مي شود . از گياهان زراعي كه توسط پلازميد Ti آلوده مي شود
  25 تنباكو: از گياهاني كه از برگ هاي آن به عنوان ماده ي مخدر استفاده مي شود . برگ آن حاوي نيكوتين است . ميزبان ويروس TMV است .
  26 تيره ي پروانه واران : تيره اي از گياهان شامل يونجه، شبدر، نخود سويا ، باقلا و... مي شود ريشه ي اين گياهان با باكتري سرده ي ريزوبيوم رابطه ي همزيستي دارند و اين باكتري ها با ايجاد گرهك در ريشه ي اين گيا هان نيتروژن جو را به يون آمونيوم تبديل كرده ودر اختيار گياه ميزبان قرار مي دهند. كشاورزان از اين توانايي ريزوبيوم ها در تثبيت نيتروژن استفاده مي كنند و هر چند سال يك بار در زمين هاي كشاورزي خود گياهاني از اين تيره را مي كارند تا خاك رادوباره از تركيبات نيتروژندار غني سازندپيوستگي بين باكتري و گياه تيره ي پروانه وار شديداٌ اختصاصي است براي مثال باكتري كه در شبدر ايجاد گرهك مي كند نمي تواند در سويا ايجاد گرهك كند حركت پيچش در نوك برگ گياهان پروانه واران ديده مي شود .
  27 تيره ي شب بو :تيره اي از گياهان كه تركيبات شيميايي را كه در مجموع روغن خردل ناميده مي شوند توليد مي كنند اين مواد جزء تركيب هاي ثانوي است ، كه اين گياهان را از آسيب گياهخواران در امان مي دارد . مانند تربچه.
  28 تيره ي گل ناز : تيره اي از گياهان كه متابوليسم CAM دارند و روزنه هاي آنها در روز بسته ودر شب بازند.
  29 تربچه: از گياهان تيره ي شب بو حاوي روغن خردل ( دفاع ثانوي) است ، اين ماده در واكوئل ذخيره مي شود .
  30 جعفري : از گياهان علفي دوساله است .
  31 جودوسر (يولاف):گياهي كه فريتزونت در آزمايش خود روي اكسين از آن استفاده مي كرد . در راس گياهچه هاي جو دوسر اكسين ساخته مي شود كه عامل نور گرايي، آن است .
  32 چمن : از گياهاني كه گرده افشاني آن به وسيله ي باد انجام مي شود . در زيستگاه مناسب از طريق توليد مثل رويشي به سرعت پراكنده شده و تعداد فراواني افراد جديد را ايجاد مي كند .
  33 خيار : از گياهاني است كه با كمك هورمون ژيبرلين تيمار شده و خيار تريپلوئيد بوجود مي آيد .
  34 خزه ها : از گياهان دسته ي خزه گيان كه در زيستگاه مناسب از طريق توليد مثل رويشي به سرعت پراكنده مي شوندو تعداد فراواني افراد جديد را ايجاد مي كنند از گياهان پست كه داراي سانتريول هستند . براي توليد مثل جنسي به آب سطحي نياز دارند .
  35 ديونه: نوعي گياه گوشت خوار ( حشره خوار) كه حركت بساوش تنجي را در هنگام شكار ، انجام مي دهد
  36 داوودي:از گياهان چند ساله ي علفي و روز كوتاه كه با نگهداري آن در شرايط مصنوعي در گلخانه ها ، گل آن در طول سال در دسترس است .
  37 ذرت:دانه ي آن سرشار از نشاسته است و از آن براي استخراج روغن نيز استفاده مي شود ، از گياهان تك لپه اي كه دانه ي آن حاوي آلبومن است . براي تكثير ذرت از دانه ي آن استفاده مي شود . در هنگام رويش دانه ي ذرت ، لپه ها از خاك خارج نمي شود و اولين برگ آن را در هنگام رويش ابتدايي ، غلاف احاطه مي كند . از گياهان يك ساله و 4C است . با انتخاب مصنوعي روي نوعي ذرت درص چربي آنرا طي چهل نسل از 5درصد به 15درصد رسانده اند .
  38 زنبق: از گياهان چند ساله علفي و روز بلند است . تك لپه اي محسوب مي شود .
  39 سرخس: از گياهان پست و داراي سانتريول از دسته ي نهانزادان آوندي ، براي توليد مثل به آب سطحي نياز دارند .
  40 سيب زميني : بخش خوراكي آن ساقه ي زيرزميني است ، و حاوي مقادير زيادي نشاسته است . از همجوشي پروتوپلاست ها براي ايجاد گياه دو رگ سيب زميني استفاده شده است . در هر سلول آن 48 كروموزوم وجود دارد .(48= n2 )
  41 سيب: از گياهان چوبي چند ساله و برگ ريز ، از ژيبرلين براي درشت كردن ميوه هاي نوع تريپلوئيد (n3)آن استفاده مي شود
  42 سكويا:درختي با ارتفاع بيش از صدمتر قطر تنه ي بيش از هفت متر كه بزرگترين جاندار روي زمين محسوب مي شود .
  43 سويا : از گياهان تيره ي پروانه واران و همزيست با باكتري ريزوبيوم .
  44 سرو : از گياهان هميشه سبز ، از بازدانگان كه كنام بنيادي سسك ها مي باشد .
  45 شبدر: از گياهان تيره ي پروانه واران ، نمونه اي از آميزش ناهمسان پسندانه در اين گياه يافت مي شود . هنگامي كه دانه ي گرده اي روي كلاله ي مادگي گلي مي نشيند ، الل هاي ژن خودناسازگار در دانه ي گرده و مادگي تعيين مي كند كه لوله ي گرده تشكيل خواهد شد يا نه . اين گياه داراي ژن خود ناسازگار 5اللي است
  46 عشقه : گياهي كه روزنه هاي آبي آن در اطراف برگ قرار دارند .
  47 قاصد: از گياهاني كه مي تواند به طريق بكر زايي توليد مثل كند
  48 كاكتوس :از گياهان متعلق به اقليم گرم وخشك ( بياباني ) كه داراي متابوليسم CAM مي باشند . به منظور سازگاري با محيط زيست خود و كاهش تعرق ، روزنه هاي آن به تعدادكم و فرورفته وجود دارند
  49 كاج: از گياهان هميشه سبز و از بازدانگان ، از اين گياه متعلق به اقليم هاي خشك وسرد كه تعداد روزنه هاي آن كم و همان تعدادكم هم فرورفته اند ، رويان آن هشت لپه اي است و دانه آن داراي يك بال است . مسن ترين درخت شناخته شده نوعي كاج است كه 5000سال سن دارد . از گياهاني كه ريشه ي آن با بازيديوميست ها همزيستي دارد ، رويان موجود در دانه ي كاج فاقد برگ هاي روياني است . ماده ي ذخيره ي دانه ي كاج قبل ازلقاح تشكيل مي شود و هاپلوئيد است ، به آن آندوسپرم مي گويند .
  50 گل كلم : متعلق به گونه ي براسيكا الراسه كه از تغيير گل هاي جانبي گياه اصلي خود به وجود آمده است .
  51 كلم بروكلي: متعلق به گونه ي براسيكا الراسه كه از تغيير گل هاي انتهايي گياه اصلي خود به وجود آمده است .
  52 كلم برگ : متعلق به گونه ي براسيكا الراسه كه از تغيير برگ هاي گياه اصلي خود به وجود آمده است.
  53 كلم بروكسل: متعلق به گونه ي براسيكا الراسه كه از تغيير ساقه ي گياه اصلي خود به وجود آمده است.
  54 گل مغربي: گياهي كه براي اولين بار پديده ي گونه زايي هم ميهني در آن ديده شد . اين پديده را محققي به نام هوگودوري مشاهده كرد . گل مغربي ديپلوئيد 14كروموزوم ( 14=n2 ) و نوع تتراپلوئيد آن 28كروموزوم دارد .
  55 گلابي: گياهي كه از هورمون ژيبرلين براي درشت كردن ميوه هاي نوع تريپلوئيد گلابي استفاده مي شود .
  56 - گيلاس : از هورمون اتيلن براي سست كردن ميوه هاي آن استفاده مي كنند تا برداشت مكانيكي آن تسهيل شود .
  57 گل ستاره : از گياهاني كه گرده افشاني آن به كمك حشرات انجام مي شود .
  58 گندم : از غلات و گياهان تك لپه اي و داراي آلبومن است ، دانه ي آن سرشار از نشاسته است ، روزنه هاي آبي در آن در انتهاي برگ هاي آن قرار دارند . ميزبان قارچ زنگ گندم است ، دانه ي نوعي گندم پس از گذشت چند هزار سال قدرت جوانه زني خود را حفظ كرده است .
  59 گوجه فرنگي : از گياهاني كه روزنه هاي آبي آن در اطراف برگ هايش قرار دارد ، از اتيلن براي تسريع و افزايش رسيدگي ميوه ي گوجه فرنگي استفاده مي شود ، از گياهاني است كه توسط پلازميد Ti آلوده مي شود ، در صورتي كه دما در طول شب بالا باشد ، بسياري از گوجه فرنگي ها گل نمي دهند .
  60 گياه حساس : گياهي با برگ هاي مركب كه حركت لرزه تنجي در آن ديده مي شود .
  61 لادن : از گياهاني كه روزنه هاي آبي آن ها در حاشيه ي برگ ها قرار دارد .
  62 - لوبيا : از گياهاني كه با باكتري هاي سرده ي ريزوبيوم رابطه ي همزيستي دارند از حبوبات و دولپه اي فاقد آلبومن از طريق دانه تكثير مي يابند ، دانه ي لوبيا بعد از جوانه زني قلاب تشكيل مي دهند و لپه ها از خاك بيرون مي آيند يعني رشد روزميني دارند، از گياهان يك ساله اند.
  63 لاله عباسي : از گياهان گلدار در اين گياه رنگ قرمز و سفيد گلبرگ رابطه ي غالب ناقص دارد .
  64 ميموني : در صفت رنگ گل اين گياه غالبيت ناقص وجود دارد و اگر گل قرمز خالص با سفيد خالص آميزش داده شود ، گل هاي صورتي ايجاد مي شود .
  65 مركبات : از گياهان هميشه سبز .
  66 نخود : از گياهان يك ساله متعلق به تيره ي پروانه واران ، از حبوبات و دولپه اي و فاقد آلبومن هستند و لپه هاي آن بعد از جوانه زني دانه از خاك خارج نمي شوند ، (رشد زيرزميني )
  67 نخود فرنگي : در حالت طبيعي پرچم و مادگي گل گياه نخود فرنگي را دوتا از گلبرگ ها ي آن مي پوشاند كه اين امر امكان دگر لقاحي را از بين مي برد ، به همين علت تراكم جمعيت اين گياه روي قدرت توليد مثلي آن ها تاًثير ندارد ، مندل و پيش از اين نايت ، اين گياه را براي آزمايشات خود انتخاب كردند . زيرا :
  1-گياه نخود فرنگي چند صفت دارد كه هر كدام فقط 2 حالت را نشان مي دهند ، اين صفات با آساني قابل تشخيص اند وحد واسط ندارند . مثلاً رنگ گلبرگ ارغواني يا سفيد است ، و رنگ ديگري ندارد ، مندل در آزمايشات خود 7صفت را در اين گياه بررسي كرد . 2- آميزش دادن گياهان نخود فرنگي با يكديگر آسان است براي اين كار مي توان دانه هاي گرده ي يك گل را روي مادگي گل ديگر كه پرچم هاي آن را قبل از رسيدن و توليد دانه ي گرده قطع كرده ايم ، قرار دهيم و با اين وسيله ، گياهي را با گياهي ديگر به صورت مصنوعي ، آميزش دهيم ( دگر لقاحي ) 3- اين گياه ، گياهي نسبتاً كوچك است ، به آساني پرورش داده مي شود ، زود گل مي دهد و دانه ها ي بسياري توليد مي كند ، بنابراين مندل مي توانست نتايج را به مقدار زياد و نسبتاً سريع به دست آورد .
  68 - نرگس زرد : از گياهان چند ساله ي علفي .
  69 نيشكر:از گياهان 4C
  70 - نارنگي : از گياهاني كه نوع تريپلوئيد آن را با ژيبرلين تيمار مي كنند تاميوه هاي آن درشت شود .
  71 - نارون : از گياهان چند ساله و برگ ريز .
  72 هويچ : از گياهان دو ساله علفي كه در ريشه ي آن رشد پسين صورت مي گيرد . از هم جوشي پروتوپلاست ها ، براي ايجاد گياه دو رگ هويج استفاده مي شود .
  73 يونجه : از گياهان تيره ي پروانه وار ، در اين گياه انواعي از پپتيدهاي غني از گوگرد شناخته شده اند كه فعاليت ضد قارچي دارند .
  خدایا کمکمون کن


 2. آموزش تایپ ده انگشتی اپلیکیشن مشاور یار

افراد آنلاین در تاپیک

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)