دوستان سلام
کسی اینجا هست فیزیک کوانتوم بلد باشه ؟
یه درسی داریم به اسم شیمی فیزیک سه که مباحث کوانتوم تدریس میشه
منم بلد نیستم خیلی
چندتا سوال دارم