سلام من کارشناسی ناپیوسته مکانیک دارم
دیپلم و فوق دیپلم هم فنی خوندم در هنرستان و دانشکده
الان بخوام لیسانس حسابداری بگیرم
باید چیکار کنم . کسی می‌تونه راهنمایی کنه