سلام پردرامدترین رشته های تجربی چیان چقدر درامد دارن

من تو زندگی یکی از اهدافم اینه که خیلی خیلی پولدار بشم میخوام اینو توی اهدافم درنظر بگیرم

فقط لطفا حاشیه نرین و به اصل قضیه بپردازین

بگین پولدارترین افراد درسخونی که میشناسین چه رشته ای خوندن