سلام دوستان
من بومی خراسان شمالی ام . آیا می تونم دانشگاه های غیرانتفاعی یه استان دیگه مثل تهران یا مازندران یا خراسان رضوی رو انتخاب کنم؟
آخه شنیدم دانشگاه غیرانتفاعی بصورت بومی دانشجو می گیره