سلام بچه ها
کسی تکمیل ظرفیت آزاد ورودی بهمنو شرکت کرده؟!
من میخام برم ی شهر دگ ک تو خود سایت دانشگاش زده اول تو سایت آزمون ثبتنام کنین بعد میرم اونجا میفرسته سایت آزمون.نت اونجا رو ثبتنام میزنم باز میره تو همون سایت آزمون
کسی میدونه ثبتنام اولیش چجوریه؟!