سلام کسی اینجا از جایزه نفرات برتر کنکور
اطلاع داره؟
اینکه میگن مقرری ماهیانه میدن به
رتبه های برتر ‌صحت داره؟
شامل چه رتبه هایی میشه