آقا سلام

ببین من کارت ملی نشد بگیرم و اینکه یه ماهه که دادم شناسناممو عکس دار و جدید کنن هنوز نرسیده و برای ثبت نام دانشگاه نمیدونم چیکار باید بکنم کسی راهی داره؟