سلام بچه ها زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت کی هست؟ و اگر کسی تکمیل ظرفیت قبول بشه از چه زمانی وارد دانشگاه میشه؟ از بهمن؟ امسال تکمیل ظرفیت داریم؟ و میشه کسی آزاد بخونه و تکمیل ظرفیت ثبت نام کنه؟