درود دوست من ذخیره پرستاری ارسنجان قبول شده ردیف 30 اولویت 30
الان این دوستم چیکار کُنه؟
وضعیف نظام وظیفه ش رو از کجا بگیره ؟ پلیس به علاوه 10؟