سلام بچه ها . امروز گوشیم رو خواستم چک کنم یهو صفحه اش خاکستری شد و بعد خاموش شد و هر کاری کردم حتی به شارژر هم زطم روشن نشد . دوباره یک ربع بعد روشن شد ولی بازم خاکستری شد و بعد خاموش شد و دیگه روشن نشد .. بعد از 7 ساعت هنوز خاموشه و عس العملی نداره