سلام
من می خواهم در یک دانشگاه کارشناسی ناپیوسته شرکت کنم اما زمان کنکور تمام شده راه دیگری برای ثبت نام هست؟