هنوزم هستين جواب بدين ؟ ������پيش نيازهاي انساني رو ميشه بگين؟ كدومارو يه راست نميتونم سراغ دوازدهم برم و بايد قبلش پايه رو خونده باشم؟ بعد اگه به اينكه اون پايه دهم باشه يا يازدهم هم اشاره كنين ممنون ميشم