سلام دوستان من امسال کنکور دارم
بهترین منابع برای دروس انسانی کدوماس؟
در ضمن کتاب کمک درسی خوب برای انگلیسی و عربی که تو رشته ی من مهمه و من توش ضعیفم چی معرفی میکنین؟