تو این دوران همه بچه‌ها با انگیزه و شور خاصی استارتو زدن همه هم با خیال‌پردازیا و اهداف گوناگون به سراغ این مبارزه میرن. این تابستو ن بهترین فرصت برای مطالعه دروس پایه محسوب میشه همیشه سوال بوده که چرا میگن پایه بهتره که خب جوابش تا حدودی واضحه:خشت اول را چون نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج . اول بهتره پایه و اساس علم کنکوری رو تشکیل داد بعد رفت سراغ مفاهیم تازه .بچه‌ها اکثرا ضعفای زیادی تو دروس پایه دارن که اول بهتره برن سراغ اونا . حتی بعضی تکنیکای ساده رو هم باید تو همین دوران یاد گرفت اینکه تو ریاضی چطوری اعدادو سریعتر ضرب و تقسیم کنیم یا مثلا تو شیمی نیاز نیس حتما ضرب ۳رقمی در ۳ رقمیو کامل انجام داد و از یکان میشه فهمید.
با برنامه برید سراغ پایه ایشالا که موفق باشین✌