بعد از اومدن رتبه ها یه تاپیک مخصوص انتخاب رشته و تجربیات دانشجو ها لازم داریم