سلام دوستان میخواستم بپرسم که در این مدت باقی مانده تا کنکور رو چه قسمتی از درس زبان کار کنم که به 40 درصد برسم؟ همایش جمع بندی آلا خوبه؟