سلام دوستان من الان یک امتحان در نهایی غیبت خوردم و میرم برای شهریور اگه امسال روزانه و دولتی قبول بشم مرداد که برای ثبت نام میرم قبول میکنن که شهریور پاس بشی یا کلا نمیشه رفت دولتی؟(البته شهریور حتما پاس میکنم)