سلام ممنون ميشم اگه به اين سوال جواب بدين کسايي که پارسال دفترچه کنکور هاي اخيرو حل کردن(سه روز يکبار يا هرروش مشابه کنکور ديگه اي) ميانگين درصد هايي که زدن با