دوستان عزیزم سلام
اگه کسی از اردبیل هست میخوام برای دروس زبان فارسی 5 جلسه و فیزیک 10 جلسه و و عربی 5 جلسه و زبان 5 جلسه استاد بگیربگیریم.کسی از استان اردبیل پایه بود هماهنگ کنیم تا هزینش تقسیم بشه.مبشه.ممنونم.