امروز 10/2/1398 - شروع ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

پيرو اطلاعيه مورخ 2/12/97
بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 مي‌رساند كه ثبت‌نام براي شركت در آزمون مذكور منحصراً به صورت اينترنتي از روز سه شنبه مورخ 98/02/10 آغاز و تا ساعت 24 روز دو‌شنبه مورخ 98/02/16 پايان مي‌پذيرد؛ لذا كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام كه داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل هستند، مي‌توانند در آزمون مذكور ثبت‌نام و شركت نمايند.
شرايط ثبت‌نام‌:


علاقه‌مندان به تحصيل در دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته مي‌بايست ضمن اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غيرايراني و توضيحات مربوط به سهميه (مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون كه همزمان با شروع ثبت نام در پايگاه اطلاع رساني سازمان قرار خواهد گرفت) در صورتي كه داراي شرايط مذكور باشند، به عنوان داوطلب مقطع كارشناسي ناپيوسته منحصراً در يك رشته امتحاني (طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون) متقاضي شوند.


لازم به توضيح است كه پذيرش در تعدادي از رشته هاي امتحاني مذكور بدون آزمون و براساس سوابق تحصيلي (معدل تراز شده مقطع كارداني) صورت خواهد پذيرفت؛ لذا كليه متقاضيان، اعم از اينكه پذيرش در رشته امتحاني آنان با آزمون يا بدون آزمون است، لازم است كه مطابق ضوابط دفترچه راهنما و توضيحات اين اطلاعيه در آزمون مذكور ثبت نام و انتخاب رشته نمايند، بديهي است كه در صورت عدم ثبت‌نام در تاريخ مقرر، پذيرش متقاضي پس از پايان مهلت تعيين شده امكان‌پذير نخواهد بود.


ثبت‌نام‌ براي‌ شركت‌ در آزمون ‌سال 1398، منحصراً به روش ذيل امكان پذير است:


1- مراجعه به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org 2- دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته ازطريق پايگاه اطلاع رساني سازمان. 3- آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز جهت ثبت‌نام. 4- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام منحصراً به‌صورت اينترنتي انجام مي‌گيرد، داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني سازمان و پرداخت مبلغ 340.000 (سيصدو چهل هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام شركت در آزمون، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمايند.


تذكر: چنانچه داوطلبي علاقه مند به شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غير دولتي– غيرانتفاعي است، لازم است كه علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 69.000 (شصت و نه هزار) ريال ديگر نيز براي دوره هاي مذكور اقدام نمايد.


تبصره: با توجه به اينكه مقرر گرديده است در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون، خدماتي از طريق پيام كوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني كه تمايل به استفاده از خدمات پيام كوتاه دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ 6000 (شش هزار ريال) به عنوان هزينه استفاده از خدمات پيام كوتاه، مي‌توانند از اين خدمات استفاده نمايند.


دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:


به داوطلبان توصيه مي شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته، ابتدا فرم پيش‌نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس بر اساس فرم پيش نويس با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور اطلاعات لازم را براساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اينترنتي موجود است و داوطلبان براي كسب اطلاع بيشتر مي‌توانند به اين راهنما مراجعه نمايند. ضمناً داوطلبان لازم است در درج اطلاعات ثبت‌نام و انتخاب رشته دقت نمايند. بديهي است كه در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب در صورت پذيرفته شدن در آزمون، قبولي وي (كان لم يكن) تلقي شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.


تذكر مهم: چنانچه داوطلبي در مرحله ثبت نام اقدام به ارائه اطلاعات غلط نمايد و يا در ارسال عكس خود مرتكب اشتباه شود (اعم از اينكه سهواً و يا عمداً باشد) به عنوان متخلف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.
زمان برگزاری، توزيع كارت اينترنتي و محل آزمون:


براساس برنامه زماني پيش‌بيني شده آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 (براي آن دسته از رشته هاي امتحاني كه پذيرش آنها با آزمون است) در روز جمعه مورخ 98/05/11 برگزار خواهد شد. داوطلبان لازم است از روز سه‌شنبه مورخ 98/05/08 لغايت روز پنجشنبه مورخ 98/05/10 با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان نسبت به تهيه پرينت كارت و راهنماي شركت در آزمون اقدام نمايند. محل آزمون داوطلبان براساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند 31 تقاضانامه تعيين مي‌گردد. لذا مقتضي است داوطلبان با مراجعه به دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته و درج كد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام نمايند.

زمان انتخاب كد رشته محل هاي انتخابي:


بر اساس برنامه زماني، همزمان با ثبت نام براي شركت در آزمون،كليه داوطلبان متقاضي رشته هاي امتحاني پذيرش باآزمون و پذيرش بدون آزمون مقطع كارداني به كارشناسي ناپيوسته لازم است كه با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور و مطالعه شرايط و ضوابط هر يك از كد رشته هاي انتخابي، نسبت به انتخاب كد رشته محل هاي خود اقدام نمايند.


تذكر مهم:


به اطلاع كليه داوطلبان مي‌رساند كه از تعداد 66 رشته امتحاني در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 به شرح جدول زير، پذيرش 16 رشته امتحاني از طريق آزمون و پذيرش در 50 رشته امتحاني صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) مي‌باشد:


رديف كد نام رشته امتحاني نوع پذيرش رديف كد نام رشته امتحاني نوع پذيرش
1 101 تكنولوژي اتاق عمل با آزمون 18 306 توليدات دامي باسوابق تحصيلي
2 103 بهداشت عمومي با آزمون 19 307 توليدات گياهي باسوابق تحصيلي
3 107 تكنولوژي پرتوشناسي با آزمون 20 308 جنگلداري باسوابق تحصيلي
4 110 علوم آزمايشگاهي با آزمون 21 309 شيلات باسوابق تحصيلي
5 111 مامايي با آزمون 22 310 چوب شناسي و صنايع چوب باسوابق تحصيلي
6 113 هوشبري با آزمون 23 311 علوم و صنايع غذايي باسوابق تحصيلي
7 114 فوريت هاي پزشكي با آزمون 24 312 گياه پزشكي باسوابق تحصيلي
8 204 برق با آزمون 25 313 ماشين هاي كشاورزي باسوابق تحصيلي
9 210 كامپيوتر با آزمون 26 314 مرتع و ابخيزداري باسوابق تحصيلي
10 214 معماري با آزمون 27 315 بازيافت باسوابق تحصيلي
11 215 مكانيك با آزمون 28 401 امار باسوابق تحصيلي
12 232 مهندسي اجرايي عمران با آزمون 29 402 اموزش رياضي باسوابق تحصيلي
13 512 علوم ورزشي با آزمون 30 501 اموزش حرفه و فن باسوابق تحصيلي
14 514 حسابداري با آزمون 31 502 اموزش ديني و عربي باسوابق تحصيلي
15 601 تكنولوژي و طراحي دوخت با آزمون 32 503 اموزش راهنمايي و مشاوره باسوابق تحصيلي
16 605 هنرهاي تجسمي با آزمون 33 504 زبان انگليسي باسوابق تحصيلي
رديف كد نام رشته امتحاني نوع پذيرش 34 505 زبان و ادبيات فارسي باسوابق تحصيلي
1 102 مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار باسوابق تحصيلي 35 506 اموزش علوم تجربي باسوابق تحصيلي
2 104 مهندسي بهداشت محيط باسوابق تحصيلي 36 507 روانشناسي و اموزش كودكان استثنايي باسوابق تحصيلي
3 105 ساخت پروتزهاي دنداني باسوابق تحصيلي 37 508 تربيت معلم مطالعات اجتماعي باسوابق تحصيلي
4 112 مدارك پزشكي باسوابق تحصيلي 38 509 آموزش و پرورش ابتدايي باسوابق تحصيلي
5 202 ايميني صنعتي و محيط كار باسوابق تحصيلي 39 511 باستان شناسي باسوابق تحصيلي
6 206 ساخت و توليد باسوابق تحصيلي 40 513 تربيت معلم قرآن كريم باسوابق تحصيلي
7 207 صنايع چوب و كاغذ-سازه هاي چوبي باسوابق تحصيلي 41 516 علوم انتظامي باسوابق تحصيلي
8 208 صنايع شيميايي باسوابق تحصيلي 42 517 علم اطلاعات و دانش شناسي باسوابق تحصيلي
9 211 مواد باسوابق تحصيلي 43 518 مديريت باسوابق تحصيلي
10 213 معدن باسوابق تحصيلي 44 519 حقوق قضايي – علوم ثبتي باسوابق تحصيلي
11 216 نقشه برداري باسوابق تحصيلي 45 602 صنايع دستي باسوابق تحصيلي
12 217 شهرسازي باسوابق تحصيلي 46 603 مرمت و احياي بناهاي تاريخي باسوابق تحصيلي
13 218 صنايع نساجي باسوابق تحصيلي 47 604 نوازندگي ساز ايراني باسوابق تحصيلي
14 301 مهندسي آبياري باسوابق تحصيلي 48 606 طراحي پوشاك باسوابق تحصيلي
15 302 مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست باسوابق تحصيلي 49 701 1-علوم ازمايشگاهي دامپزشكي 2-بهداشت مواد غذايي باسوابق تحصيلي
16 304 پرورش طيور باسوابق تحصيلي 50 702 بهداشت مواد غذايي با منشاء دامي باسوابق تحصيلي
17 305 پرورش گاو و گاوميش (پذيرش منحصراً براي دانشگاه آزاد اسلامي) باسوابق تحصيلي

توصيه‌هاي‌ مهم‌:


1- داوطلبان براي اطلاع از مقررات وظيفه عمومي، شرايط و ضوابط استفاده از سهميه و همچنين شرايط و ضوابط اتباع خارجي به دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته مندرج در پايگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه نمايند.


2- به داوطلبان توصيه مي‌شود در انتخاب كدرشته امتحاني و همچنين شهرستان محل حوزه امتحاني خود (براي رشته پذيرش با آزمون) دقت لازم را مبذول فرمايند؛ لذا پس از دريافت كد پيگيري 16 رقمي، در اين خصوص به درخواست‌هاي داوطلبان مبني بر اصلاح موارد فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد.


3- توصيه‌ مي‌شود داوطلبان پس از تكميل تقاضانامه و دريافت كد پيگيري، يك نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و نزد خود نگهداري نمايند.


4- تاكيد مي‌گردد كليه متقاضيان، اعم از اينكه پذيرش در رشته امتحاني مورد درخواست آنان با آزمون يا پذيرش با سوابق تحصيلي است، مطابق ضوابط نسبت به تكميل تقاضانامه ثبت‌نامي و انتخاب كدرشته محل هاي انتخابي در سايت سازمان اقدام نمايند و رسيد 16 كاراكتري را دريافت دارند.


5- هرگونه‌ تغييري‌ از طريق‌ نشريه پيك‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبري‌ و اطلاع‌رساني‌ سازمان ‌سنجش آموزش كشور‌)، پايگاه اطلاع رساني اين سازمان و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌هاي عمومي ‌اعلام ‌خواهد شد.


6- در صورت‌ لزوم‌ داوطلبان مي‌توانند با شماره تلفن‌هاي: 42163-021 با روابط عمومي ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ نموده و يا از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي (غيرحضوري) سازمان اقدام نمايند.