سلام دوستان

کسی راجع به حدود تراز گزینه دو و اون رتبه احتمالی که براساس درصدا گفته میشه اطلاعی داره؟

منظورم اینه که ترازت حدودا چند باشه که بشه امیدوار بود به پزشکی؟


ممنون :"