سلام
من فوق دیپلم ریاضی دارم و لیسانس معماری، می تونم ارشد ریاضی شرکت کنم؟ برای ادامه تحصیل ریاضی شرکت کنم بهتره یا معماری؟ از چه منابعی استفاده کنم؟