سلام خسته نباشید دوستان
استوانه ای به ابعاد ظرف آب معدنی 250 سی سی در نظر بگیرید اگر فشار داخل این ظرف تا 10^-3 Torr کاهش دهیم :
الف) نیروی وارد بر سطح این ظرف چقدر خواهد بود ؟
ب) نیروی کل وارد بر سطح چقدر است ؟