آقا به عنوان یه مشهدی اصلا سمت مشهد نیاین. دانشگاهش شاید خوب باشه اما به شهرش نمی ارزه. بخاطر امام رضا هرکی از یه جای کشور اومده اینجا ساکن شده و در طول زمان جمعیت یه میکس خیلی بیخودی شده بالاترین حاشیه نشینی ایران رو هم داره. من تا حالا شهرهای دیگه زیاد مسافرت نکردم اما بنظرم حداقل مردم شهرهای دیگه مثل اصفهان شیراز و تبریز حداقل اصالت دارن و مشهدیا رگ و ریشه درست و حسابی ندارن آدمای صاف و ساده ای نیستن. یعنی برا خودشون خوبن و با هم کنار میان اما بنظرم غریبه سختش باشه اینجا زندگی کنه. درکل به غیر از امام رضا هیچیش نمی ارزه
بنظرم اول تهران بعد اصفهان و تبریز و شیراز