سلام.!!!

واقعا در زمان فعلی تاثیر یک جمعبندی خب به ویژه برای ازمون وتاثیر اون روی رتبه ی نهایی دوستان برکسی پوشیده نیس من از دوستانی ک رتبه ی برتر شدند چه در رشته ی ریاضی و چ تجربی میخوام ک توضیح بدن ک برای آزمون های جمعبندی حالا ن منحصرا کنکور چون تاپیک های زیادی در این باره هست در باره ی ازمون های جمبندی مثل جمعبندی نیمسال اول قلم چی بگن ک واقعا چکارایی باید بکیم تا هم بر مباحث مسلطباشیم و هم وقت کم نیارییم چون من ب شخصه میشبینم و کل درس رو دوباره میخونیم و طبیعتا وقا کم میارم و واقعا نمیدونم چ کار کنم .

ببخشید طولانی شد