سلام.
من کنکورای داخل و خارج از سال 91 تموم کردم.به نظرتون چیکار کنم الان؟
شبیه ساز بزنم؟