سلام دوستان. من 6 دی انصراف دادم از دانشگاه روزانه. خب یک سال قاعدتا وقت دارم یا برم دانشگاه یا چیز
من میخوام پیش تجربی بگیرم. میتونم؟منظورم از سختی درساشو اینا نیست. اگه بذارن امتحان بدم معدلم 20 میشه فقط میخوام ببینم میتونم تو این یک سال فرصت از نظر نظام وظیفه ای پیش مجدد بگیرم؟هر کسی ی چیزی میگه :/
مرسی از همه