سلام دوستان
برای مباحث حد،مشتق و کاربرد مشتق و انتگرال کتابی میخوام که در کنار خیلی سبز کار کنم خیلی سبز سوالای سختش ( به جز چندتا تکمیلی آخر فصل ها ) همون سوالای کنکوره و واقعا به تسلط خیلی خوب نمی رسم
آی کیو