سلام به همه ی دوستان
شما چه مباحثی از ریاضی و فیزیک رو از الآن تا مهر و شروع پیش دانشگاهی پیشنهاد میکنید که بخونم ؟؟ در