خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1
  1. Top | #1
   Tia
   همکار سابق انجمن

   نمایش مشخصات

   رتبه ی آخرین فرد قبولی مهندسی مکانیک

   مهندسی مکانیک
   تهران
   رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
   ۱۸۰ ۱۱۶ منطقه ۱ دختر شیراز مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
   ۳۴۳ ۹۷ منطقه ۲ پسر کرج مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
   ۹۹۳ ۴۸ منطقه ۳ پسر شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
   ۵۷۴ ۳۶۵ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه تهران-روزانه
   ۸۰۴ ۲۵۲ منطقه ۲ پسر قم مهندسی مکانیک -دانشگاه تهران-روزانه
   ۱۹۳۶ ۱۱۰ منطقه ۳ پسر شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه مهندسی مکانیک -دانشگاه تهران-روزانه
   ۹۲۳ ۵۶۱ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه
   ۹۶۸ ۳۱۰ منطقه ۲ پسر ورامین مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه
   ۲۳۱۱ ۱۴۰ منطقه ۳ پسر شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه
   ۱۵۸۸ ۹۵۳ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه
   ۱۸۹۰ ۶۱۷ منطقه ۲ پسر کرج مهندسی مکانیک -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه
   ۵۸۷۶ ۴۷۰ منطقه ۳ پسر شهرجدید هشتگرد مهندسی مکانیک -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه
   ۲۶۰۶ ۱۴۹۰ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه
   ۲۷۳۹ ۹۲۴ منطقه ۲ پسر اسلام‌شهر مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه
   ۶۳۱۸ ۵۱۶ منطقه ۳ پسر ورامین مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه
   ۳۲۰۴ ۱۸۱۰ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه
   ۳۳۲۸ ۱۱۵۲ منطقه ۲ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه
   ۶۳۱۸ ۵۱۶ منطقه ۳ پسر نظرآباد مهندسی مکانیک -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه
   البرز
   رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
   ۴۱۴۰ ۲۳۲۹ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه خوارزمی -تهران-روزانه
   ۴۰۰۷ ۱۳۷۴ منطقه ۲ پسر کرج مهندسی مکانیک -دانشگاه خوارزمی -تهران-روزانه
   ۷۹۴۹ ۷۰۰ منطقه ۳ دختر پاکدشت مهندسی مکانیک -دانشگاه خوارزمی -تهران-روزانه
   اصفهان
   رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
   ۳۵۲۳ ۱۹۹۱ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه
   ۳۵۹۸ ۱۲۳۶ منطقه ۲ پسر کاشان مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه
   ۸۰۹۴ ۷۱۲ منطقه ۳ دختر تیران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه
   ۴۷۹۵ ۲۶۷۹ منطقه ۱ پسر شیراز مهندسی مکانیک -دانشگاه اصفهان-روزانه
   ۴۸۴۹ ۱۶۶۸ منطقه ۲ دختر شهرضا مهندسی مکانیک -دانشگاه اصفهان-روزانه
   ۹۲۱۶ ۸۲۲ منطقه ۳ پسر مبارکه مهندسی مکانیک -دانشگاه اصفهان-روزانه
   مشهد
   رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
   ۵۲۳۲ ۲۸۹۴ منطقه ۱ دختر مشهد مهندسی مکانیک -دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه
   ۵۳۵۹ ۱۸۵۲ منطقه ۲ پسر قم مهندسی مکانیک -دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه
   ۷۰۸۶ ۶۱۲ منطقه ۳ پسر فردوس مهندسی مکانیک -دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه
   شیراز
   رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
   ۳۸۳۶ ۲۱۶۲ منطقه ۱ دختر اصفهان مهندسی مکانیک -دانشگاه شیراز-روزانه
   ۴۰۶۴ ۱۳۹۵ منطقه ۲ پسر مرودشت مهندسی مکانیک -دانشگاه شیراز-روزانه
   ۶۵۵۵ ۵۴۶ منطقه ۳ پسر برازجان مهندسی مکانیک -دانشگاه شیراز-روزانه
   تبریز
   رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
   ۵۶۶۸ ۳۱۳۹ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه تبریز-روزانه
   ۵۶۷۳ ۱۹۴۵ منطقه ۲ پسر اردبیل مهندسی مکانیک -دانشگاه تبریز-روزانه
   ۷۰۱۵ ۶۰۵ منطقه ۳ پسر اسکو مهندسی مکانیک -دانشگاه تبریز-روزانه
   قم
   رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
   ۱۱۷۰۱ ۶۰۶۶ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی قم-روزانه
   ۹۴۵۱ ۳۳۵۰ منطقه ۲ پسر قم مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی قم-روزانه
   ۱۶۲۵۶ ۱۷۷۴ منطقه ۳ پسر رباط کریم مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی قم-روزانه
   ۱۴۱۴۲ ۷۲۱۴ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه قم-روزانه
   ۱۴۲۷۵ ۵۱۶۵ منطقه ۲ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه قم-روزانه
   ۱۷۷۲۵ ۲۰۰۶ منطقه ۳ پسر هشتگرد مهندسی مکانیک -دانشگاه قم-روزانه
   بابل
   رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
   ۹۲۵۹ ۴۹۳۰ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی بابل-روزانه
   ۹۴۳۵ ۳۳۴۵ منطقه ۲ پسر ساری مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی بابل-روزانه
   ۹۴۴۴ ۸۴۸ منطقه ۳ پسر گنبد مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی بابل-روزانه
   همدان
   رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
   ۱۱۵۳۸ ۵۹۹۱ منطقه ۱ پسر اهواز مهندسی مکانیک -دانشگاه بوعلی سینا-همدان-روزانه
   ۱۱۴۱۶ ۴۱۱۵ منطقه ۲ پسر یزد مهندسی مکانیک -دانشگاه بوعلی سینا-همدان-روزانه
   ۱۳۴۲۴ ۱۳۷۱ منطقه ۳ پسر کنگاور مهندسی مکانیک -دانشگاه بوعلی سینا-همدان-روزانه
   زاهدان
   ۲۱۷۹۸ ۱۰۵۳۴ منطقه ۱ پسر شیراز مهندسی مکانیک -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه
   ۳۴۰۰۱ ۱۳۱۴۱ منطقه ۲ پسر بوشهر مهندسی مکانیک -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه
   ۳۲۰۲۱ ۴۴۵۲ منطقه ۳ پسر بم مهندسی مکانیک -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه


   منبع : گروه اموزشی حامی
   ♦ به جای ارسال پست تشکر، از کلیــد تشکــر و امتیــاز استفـاده کنیــد/.
   ♦ پسـت اسپــم ارســال نکنیـد/.
   ♦ قبـل از ایجـاد تاپیـک، جستجـو کنیـد/.
   ♦ تاپیـک ها و پسـت های خـلاف قوانیـن را گـزارش دهیـد/.
   ♦ تاپیـک ها را در انجمـن مربوطـه ایجـاد کنیـد/.
   ویرایش توسط Tia : 09 تیر 1396 در ساعت 13:21

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن